Apple pracuje na svetlo-priepustnom ovládacom prvku pre možnosť integrovania na MacBook Pro. Minulý týždeň sa objavilo niekoľko patentov, ktoré boli zverejnené stránkou PatentlyApple.com a ktoré naznačujú, že Apple pracuje na vývoji v tejto oblasti. Cieľom je zjednodušiť ovládanie, ktoré by mohlo byť začlenené do vrchnej časti budúceho MacBooku alebo MacBooku Pro na ovládanie hudby a podobne.

Ako by to malo celé fungovať?

Gro patentu Apple sa nachádza vo FIG.9, ktorý opisuje “veko” MacBooku s neviditeľnými tlačidlami, známym pod označním # 904. Neviditeľné tlačidlá fungujú vďaka kapacitnému snímaniu. Tlačidlá by ovládali prvky pre také veci ako je stav kontroly, Wi-Fi sily signálu, stavu batérie alebo ešte dôležitejšie – ovládania hudobných funkcií alebo iTunes.

V patente sa uvádza, že “Invisible Touch” riadiace zariadenia pre snímanie by mohli byť použité na ovládanie hudby alebo videa prehrávané z počítača, napríklad prostredníctvom neviditeľných ovládacích prvkov pre možnosť prehrania, pretočenia späť či dopredu, rovnako ako upravenia úrovne hlasitosti. Neviditeľné otvory, ktoré by boli podsvietené, by mohli byť inšpirované vzhľadom daných tlačidiel používaných bežne na klávesnici (ako napríklad šípka späť, play šípka, šípka vpred, zvýšenie hlasitosti, zníženie hlasitosti a podobne).

Podľa popisu by mali byť tlačidlá neviditeľnými (na obrázku nižšie označené číslami 702 a 802), ale selektívne by sa mali stať viditeľnými, čo by sa mohlo dosiahnuť prostredníctvom drobných mikroperforácií (704) vytvorenými na povrchu MacBookov a ktoré by boli vďaka mikroperforácii osvetlené LED podsvietením.

Kapacitné snímače priblíženia možno výhodne použiť na spustenia týchto neviditeľných kontaktných miest, aby sa stali viditeľnými akonáhle priblíži užívateľ ruku do blízkosti umiestnenia tlačidiel. Umožňujú aj následné zachytenie pokynu, vyvolaného dotykom užívateľa. Selektívne osvetlenie virtálnych tlačidiel by mohlo byť použité s cieľom poskytnúť návod pre užívateľa, pokiaľ ide o to, kde sa tlačidlá nachádzajú a akú funkciu plnia.

Apple patent na obrázku označený ako FIG.3 poukazuje na schematické znázornenie snímania zložiek na príklade blízkosti a dotyku snímača. Ilustračný systém pracuje v dvoch odlišných režimoch, prvý režim pre snímanie blízkosti a druhý režim pre snímanie skutočného kontaktu s kontaktnou plochou.

V patente sa uvádza, že tieto svetlopriepustné kontrolky by sa mali dať implementovať do hliníka, iných kovov, plastu alebo skla.

Ako je to však už pri patentoch známe, nemusí sa jednať o ďalšiu generáciu zariadenia, patent len potvrdzuje fakt, že spoločnosť Apple na vývoji v danej oblasti pracuje.

Komentáre k článku (bez komentárov)

.

Vložte svoj komentár